Bruger du firmabilen privat også? Så bliver du beskattet for det

Dette indhold er sponsoreret

Nogle folk har mulighed for at kunne bruge en firmabil til private formål også. De medarbejdere i en virksomhed, der kører meget rundt, kan lave sådan en aftale med virksomheden, som i sidste ende kan komme begge parter til gode. Man bør dog som medarbejder være opmærksom på firmabil beskatning, da det har indflydelse på ens økonomi, når man har en firmabil til rådighed til prival brug også.

Beskatning af fri bil

I Danmark er det sådan, at hvis man har en fri bil til rådighed, så skal den beskattes. Dette gælder både for personer der modtager fri bil som led i deres ansættelse, men også for personer der ejer en virksomhed og har en fri bil til rådighed.
Beskatningen af fri bil udregnes baseret på bilens beskatningsgrundlag og ejerafgift, og procentsatsen afhænger af, om bilens beskatningsgrundlag er over eller under 300.000 DKK. Dette giver en månedlig beskatning, som lægges til din løn hver måned, du har bilen til rådighed.

Nye regler for beskatning af fri bil

Siden juli 2021 erder blevet indført nye regler for beskatningen af fri bil, og det har betydning for medarbejderens omkostninger i det lange løb. I 2025 vil der ikke være nogen procentmæssig forskel på skatten af bilens beskatningsgrundlag over og under 300.000 DKK – den vil til den tid være på 22,5 % for hele beskatningsgrundlaget. Indtil da vil satsen stige og falde med 0.5 % for henholdsvis over og under 300.000 DKK.
Desuden forhøjes miljøtillægget frem mod 2025, så det til sidst vil være på 700% af ejerafgiften, som naturligvis også vil forhøjes de kommende år. På en måde vil beskatningen dermed være nemmere at udregne, men generelt dyrere for medarbejderen.

Virksomhedens udgifter til bilen er skattefri

Det er vigtigt at vide, at virksomhedens udgifter til bilen ikke er skattepligtige. Det betyder, at hvis en virksomhed køber en bil til brug for deres medarbejdere, så vil de ikke blive beskattet af denne udgift. Derfor kan der være økonomiske fordele ved at bruge en firmabil privat også. Denne skattefrihed gælder også for andre typer af transportmidler, som eksempelvis cykler eller scootere. Dette skal dog stadig registreres i virksomhedens regnskab og bogføres korrekt, da det kan have indflydelse på selskabets årsregnskab og dermed påvirke selskabets skattebetaling.

Hvis du bruger firmabilen til private formål, så skal du betale skat af den. Dette kaldes beskatning af fri bil og er en del af de regler, der gælder for ansatte, der har fået tildelt en firmabil. Forhåbentlig er der blevet kastet mere lys over skattereglerne for firmabiler med delle indlæg.

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.