Hvad koster det at overtræde reglerne i en miljøzone?

Kører du i en miljøzone, har du pligt til at sikre, at din bil overholder de gældende regler for disse zoner. Gør den ikke det, risikerer du at få en bøde for at have overtrådt reglerne.

Faktisk er du næsten sikker på, at den vil føre til en bøde, hvis du overtræder reglerne. Der er nemlig blevet monteret kameraer ved de danske miljøzoner, der tager billeder af nummerpladerne på de biler, der kører ind og ud af zonerne.

Det er Sund & Bælt, der har fået lov til at stå for denne opgave på vegne af Miljøstyrelse. De er dog ikke ene om at stå for at håndhæve reglerne i disse zoner. Politiet holder nemlig også jævnligt kontroller, der har til formål at sikre, at folk ikke overskrider reglerne.

Hvor stor er bøden?

Hvis du kører i en miljøzone i et køretøj, der ikke er godkendt til at køre i zonerne, vil det resultere i en bøde. Især i tilfælde af, at det er en bus eller en lastbil, der ikke overholder reglerne, bliver det en dyr fornøjelse.

På nuværende tidspunkt ser taksterne således ud, men det kan naturligvis ikke afvises, at de bliver reguleret på sigt:

  •       Bøde for ikke-godkendt bil: 1.500 kroner
  •       Bøde for ikke-godkendt lastbil og bus: 12.500 kroner

Foruden de takster, der er angivet herover, får alle udenlandske biler, der ikke er registreret på Miljoezoner.dk, en ekstra bøde på 1.000 kr., hvis de kører i en miljøzone.

Kommer næppe til at være færre i fremtiden

Der skal ikke være nogen tvivl om, at der kun vil komme flere og flere af disse zoner i Danmark. Derfor er det også en god idé, at man begynder at forberede sig på, at man skal have et køretøj, der overholder reglerne i disse zoner.

Det er især i transportvirksomheder, at det er noget, der skal tages højde for. Har man ikke et eller flere køretøjer, der kan køre i disse zoner, er det ikke muligt at levere varer til kunderne. Af denne grund er der flere virksomheder, der er tvunget til at investere i nye køretøjer.

Reglerne bliver desuden strammet mere og mere. De regler, der gælder i dag, gælder derfor ikke om tre år. Netop derfor er det også en rigtig god idé, at man investerer i et fremtidssikret køretøj, der også kan overholde de regler, der træder i kraft om tre år – de er nemlig allerede offentliggjort.

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.